το ψέμα

Thank you for joining us in London on October 7th!
Thodoris Atheridis, Smaragda Karidi, Myrtw Alikaki & Konstantinos Kappas offered two shows full of laughter in the packed Shaw Theatre .
PAN2017060W1007-0155
PAN2017060W1007-0155
PAN2017060W1007-0428
PAN2017060W1007-0428
PAN2017060W1007-0134
PAN2017060W1007-0134
PAN2017060W1007-0431
PAN2017060W1007-0431
PAN2017060W1007-0149
PAN2017060W1007-0149
PAN2017060W1007-0896
PAN2017060W1007-0896
PAN2017060W1007-0138
PAN2017060W1007-0138
PAN2017060W1007-0284
PAN2017060W1007-0284
PAN2017060W1007-0114
PAN2017060W1007-0114
PAN2017060W1007-0288
PAN2017060W1007-0288
PAN2017060W1007-0076
PAN2017060W1007-0076
PAN2017060W1007-0426
PAN2017060W1007-0426
PAN2017060W1007-0118
PAN2017060W1007-0118
PAN2017060W1007-0442
PAN2017060W1007-0442
PAN2017060W1007-0470
PAN2017060W1007-0470
PAN2017060W1007-0460
PAN2017060W1007-0460
PAN2017060W1007-0430
PAN2017060W1007-0430
PAN2017060W1007-0096
PAN2017060W1007-0096
PAN2017060W1007-0477
PAN2017060W1007-0477
PAN2017060W1007-0488
PAN2017060W1007-0488
PAN2017060W1007-0009
PAN2017060W1007-0009
PAN2017060W1007-0098
PAN2017060W1007-0098
PAN2017060W1007-0107
PAN2017060W1007-0107
PAN2017060W1007-0285
PAN2017060W1007-0285
PAN2017060W1007-0147
PAN2017060W1007-0147
PAN2017060W1007-0019-2
PAN2017060W1007-0019-2
PAN2017060W1007-0044
PAN2017060W1007-0044
PAN2017060W1007-0032-2
PAN2017060W1007-0032-2
PAN2017060W1007-0121
PAN2017060W1007-0121
PAN2017060W1007-0052
PAN2017060W1007-0052
PAN2017060W1007-0067
PAN2017060W1007-0067
PAN2017060W1007-0048
PAN2017060W1007-0048
PAN2017060W1007-0049
PAN2017060W1007-0049
PAN2017060W1007-0433
PAN2017060W1007-0433
PAN2017060W1007-0476
PAN2017060W1007-0476
PAN2017060W1007-0070
PAN2017060W1007-0070
PAN2017060W1007-0467
PAN2017060W1007-0467
PAN2017060W1007-0457
PAN2017060W1007-0457
PAN2017060W1007-0456
PAN2017060W1007-0456
PAN2017060W1007-0447
PAN2017060W1007-0447
PAN2017060W1007-0436
PAN2017060W1007-0436
PAN2017060W1007-0479
PAN2017060W1007-0479
PAN2017060W1007-0484
PAN2017060W1007-0484
PAN2017060W1007-0491
PAN2017060W1007-0491
PAN2017060W1007-0505
PAN2017060W1007-0505
PAN2017060W1007-0538
PAN2017060W1007-0538
PAN2017060W1007-0536
PAN2017060W1007-0536
PAN2017060W1007-0519
PAN2017060W1007-0519
PAN2017060W1007-0511
PAN2017060W1007-0511
PAN2017060W1007-0549
PAN2017060W1007-0549

Official Transport Partner 

Mondial Forwarding Transportations Greece London

Sponsor

Hellenic Grocery

Luxury Sponsor

Mondial Forwarding Transportations Greece London

Hospitality Sponsor

Supported by

Greek Nannies

Media Partners

EuGreeka
Parikiaki Cypriot Newspaper London Greek Events Prosopa
Hellenic TV
aesopia media productions